การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกเอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 กลุ่มผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (PDF)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 2 กลุ่มการเกษตร (PDF)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 กลุ่มการค้าการบริการและอุตสาหกรรม (PDF) 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 4 กลุ่มการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (PDF)

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 5 กลุ่มอำเภอตอนกลางและเกาะต่างๆ (PDF) 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 6 กลุ่มอำเภอตอนเหนือ (PDF) 

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 7 กลุ่มอำเภอตอนใต้ (PDF) 2016-05-20
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 835583 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A