การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกช่องทางการติดต่อ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ถนนดอนนก ตำบลมะเขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร./โทรสาร : 0-7727-3936 ต่อ 11-18 (งานโยธา)

โทร./โทรสาร : 0-7728-6698 ต่อ 19-26 (งานผังเมือง)

E-MAIL : dpt_surat@hotmail.co.th

เว็บไซต์ : http://www.dpt.go.th/suratthani/main/

บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด


บริษัท เมกก้าเทค คอนซัลแตนท์ จำกัด

103/41 หมู่บ้านไกรสร ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-5877912 , 02-9119766

โทรสาร : 02-9119868

E-MAIL : mgtcon_2003@yahoo.co.th

เว็บไซต์ : http://www.mgt.co.th/main.php2016-05-20
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 835598 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A