การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
 


ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง
 


ร่างผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  แผนผังแสดงที่โล่ง
 2016-07-04
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 835589 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A