การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกขอบเขตพื้นที่โครงการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ติดต่อกับอ่าวไทยมีเนื้อที่ประมาณ 13,106.35 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,191,468.75 ไร่ มีเนื้อที่มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ และมีพื้นที่มากที่สุดในภาคใต้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพรและอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพังงาและระนอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทยและจังหวัดนครศรีธรรมราช
 

 


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 4 User | Hit : 835599 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A