การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านเศรษฐกิจ

  ปีพ.ศ.2555 สาขาที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ สาขาเกษตรกรรม 16,170 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.88 รองลงมาเป็นสาขาอุตสาหกรรมมีมูลค่า 14,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 และสาขาที่มีมูลค่าเป็นอันดับสาม คือ สาขาการขายส่งและการขายปลีกลดลงร้อยละ 3.07 สาขา สาขาที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835617 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A