การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์

  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมของภาคใต้มีกิจกรรมการใช้ที่ดินที่หลากหลาย ในพื้นที่จังหวัดมีทั้งพื้นที่เมือง และพื้นที่ชนบท ส่งผลให้มีในพื้นที่มีระบบการคมนาคมและขนส่งที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลายตามบริบทของเมือง
 
การคมนาคมทางบก
  โครงข่ายถนนในของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงโดยมีระยะทางรวมทั้งหมด 612.585 กิโลเมตร ประกอบด้วยถนนสายหลักสำคัญ 5 สายทาง คือ
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 417
  • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 

 

โครงข่ายทางหลวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

 
การคมนาคมขนส่งทางระบบราง
  ปัจจุบันจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีเส้นทางรถไฟสายใต้ที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง โดยเริ่มต้นจากสถานีรถไฟธนบุรี กรุงเทพมหานคร และไปสุดปลายทางที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และไปบรรจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย ที่สถานีรถไฟรันตาปันจาง   สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีประมาณ 12 กิโลเมตร

ที่ตั้งสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
 

 
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสนามบินไว้ให้บริการ 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานสมุย
 

สนามบินนานาชาติสุราษฏร์ธานี

 
การคมนาคมขนส่งทางน้ำ
  ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ในแม่น้ำตาปีและบริเวณคลองสายหลักที่เชื่อมกับแม่น้ำตาปีและคลองที่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีอยู่ 2 ท่า คือ
  • ท่าเรือขนสินค้าไปเกาะสมุย เป็นท่าเรือที่ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยเป็นหลัก ส่วนการขนส่งผู้โดยสารจัดว่าเป็นวัตถุประสงค์รอง
  • ท่าเรือประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่บนถนนตลาดล่าง มีหน้าที่ขนส่งสินค้าทางการประมงเท่านั้นโดยไม่มีการให้บริการแก่ผู้โดยสาร

  การคมนาคมทางน้ำที่สำคัญ คือ การเดินทางเชื่อมต่อกับเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่นิยมในระดับโลก โดยท่าเรือที่มีให้บริการในปัจจุบันมีดังนี้
  • เรือเฟอร์รี่ ของบริษัท ราชาเฟอร์รี่ ออกจากท่าเรือดอนสัก บริเวณแหลมกุลา ตำบลดอนสัก ไปยังเกาะสมุย 
  • เรือเฟอร์รี่ ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ออกจากท่าเรือดอนสัก บริเวณแหลมกุลา ตำบลดอนสัก ไปยังเกาะสมุย
  • เรือนอน อยู่บริเวณท่าเรือบ้านดอน จากสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย

ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835596 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A