การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านการท่องเที่ยว

  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย ได้แก่ ป่าชายเลน หาดทรายและชายทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่ และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่ง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 

 


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 4 User | Hit : 835590 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A