การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิกด้านอุทกภัย

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยทั้งหมด 284,937.75 ไร่ โดยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 10,111.09 ไร่ และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง จำนวน 274,826.66 ไร่ ซึ่งพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง พบมากที่บริเวณที่ราบลุ่มริมทะเลอ่าวไทย บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอำเภอพุนพิน ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากจะพบบริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงัน
 

 
สภาพเหตุการณ์น้ำท่วม ปี พ.ศ.2553

   


2016-05-21
Total 1/1 page

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 3 User | Hit : 835595 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A