การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับจังหวัด อำเภอเมืองและชุมชน ได้อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
pro-webserver.com,ระบบค้นหา
 
Untitled Document

  ส่งเว็บไซต์นี้ให้เพื่อน
ชื่อของคุณ
E-mail ของเพื่อน


Enter the code shown

  รับข่าวสารจากเรา
รับข่าวสาร
ยกเลิก ทั้งหมด 9 รายการ

จำนวน 1 หน้า: 1

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1
- สรุปการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1
 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 กลุ่มผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 กลุ่มผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 2 กลุ่มการเกษตร
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 2 กลุ่มการเกษตร
 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 กลุ่มการค้าการบริการและอุตสาหกรรม
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 3 กลุ่มการค้าการบริการและอุตสาหกรรม
 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 4 กลุ่มการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 4 กลุ่มการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 5 กลุ่มอำเภอตอนกลางและเกาะต่างๆ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 5 กลุ่มอำเภอตอนกลางและเกาะต่างๆ
 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 6 กลุ่มอำเภอตอนเหนือ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 6 กลุ่มอำเภอตอนเหนือ
 
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 7 กลุ่มอำเภอตอนใต้
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 7 กลุ่มอำเภอตอนใต้
 
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2
 
 จำนวน  1 หน้า : 1

     
     
     
© http://www.suratthaniprovincialplan.com | Online 2 User | Hit : 835619 | SOFTWARE PROWEB BIZ Version 9.5 SEO 2013 Service Class A